Vragen? 050 - 502 06 25 ma t/m vrij 9:00-17:00

Bedrijfskledingshop.nl vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen. Om die reden maken wij gebruik van leveranciers die hierin ook verantwoordelijkheid nemen. De meeste van onze leveranciers zijn gecertificeerd volgens de Fair Wear Foundation of gelijkwaardige Europese organisaties zoals de BSCI. Naast Fair Wear wordt er ook gebruik gemaakt van de ISO 14001 en de Öko-tex certificering. 

 Er is een groot aantal Europese normen van toepassing op bedrijfskleding. De Bedrijfskledingshop.nl heeft hieronder een overzicht voor u gemaakt met de belangrijkste normeringen. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij op onze webshop bij ieder product die aan één van de onderstaande normeringen voldoet bijbehorende afbeelding geplaatst. Op deze pagina vindt u de uitgebreide uitleg per afbeelding.

normeringen

Overzicht normeringen

EN 340 : Algemene vereisten voor beschermende kleding
EN 342 : Kleding voor bescherming tegen koude
EN 343 : Kleding voor bescherming tegen regen
EN 470-1 : Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen
EN 471 : Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik
EN 531 : Beschermend kleding voor industrie-arbeiders die worden blootgesteld aan hitte
EN 533: Bescherming tegen hitte en vlammen
EN 1149 : Kleding voor bescherming tegen elektrostatische eigenschappen
EN-ISO 11611 : Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen (wereldwijde normering voor EN470)
EN-ISO 11612 : Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen (wereldwijde normering voor EN531)
EN-ISO 14116: Beschermende kleding met beperkte vlamverspreiding
EN 13034 : Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën
IEC 61482: Beschermende kleding tegen de thermische effecten van een electrische vlamboog

Uitleg per normering

EN340: Algemene vereisten voor beschermende kleding
Deze norm beschrijft de algemene eisen, waaraan alle beschermende kleding moet voldoen:

 • pasvorm: de kleding, mits op de juiste manier gedragen, bedekt en beschermt het lichaam correct
 • ontwerp: het ontwerp is gericht op functionaliteit en gebruikscomfort
 • materiaal: de gebruikte stoffen zijn kleurecht, vormvast, sterk, duurzaam en wasecht; de stof is bestand tegen normale werkomstandigheden
 • markering: in de kleding wordt met maatlabels en etiketten aangegeven de maatvoering, de samenstelling van de stof, wasvoorschriften, de van toepassing zijnde normering, en overige voor de gebruiker relevante informatie
 • maatvoering: de maatvoering is gebaseerd op lichaamsmaten, gemeten volgens de Europese maatvoering

EN 342:  Beschermende kleding - Kledingstukken en kledingensembles voor bescherming tegen koude omstandigheden
Deze norm valt in risicoklasse II van de richtlijn. Deze norm legt vereisten en testmethoden vast voor kledingstukken en kledingensembles (overall of tweedelig pak)
voor bescherming tegen een koude omgeving (gekenmerkt door een combinatie van vochtigheid, wind en een luchttemperatuur lager dan -5 °C).

EN 343: Beschermende kleding tegen regen
DezeEN 343 normering norm geeft de waterdichtheid en de waterdampweerstand aan.

Beide worden in 3 klassen ingedeeld, waarbij klasse 3 het hoogste prestatieniveau aangeeft.
Bij deze norm worden beide cijfers weergegeven waarbij het eerste cijfer de classificatie van de waterdichtheid aangeeft en het tweede cijfer de classificatie van het ademend vermogen.

EN 470/1:Beschermende kleding voor gebruik bij lassen
En 470-1 normeringBij deze norm wordt het doek op 2 manieren getest waaraan het doek moet voldoen:

 • Bescherming tegen metaalspatten: minimaal 15 metaaldruppels
  • Vlamverspreiding: Materiaal 10 seconden be vlammen waarna navlamtijd en nagloei minder dan 2 seconden moet zijn, zodat er geen gatvorming ontstaat en niet gaat smelten
  • en het doek moet voldoende sterk zijn, hiervoor worden de scheur en treksterkte getest.

Daarnaast zijn een aantal modeleisen van toepassing:

 • Metalen onderdelen (drukkers/ritsen) moeten verdekt zijn aan de buiten- of binnenzijde
 • Alle buitenzakken moeten voorzien zijn van een klep die breder is dan de zak zelf. Uitzonderingen hierop zijn zijzakken onder de taille met een hoek van minder dan 10° en duimstokzakken achter de zijnaad met een opening < dan 7,5 cm.
 • Het ontwerp moet vermijden dat metaalspatten “gevangen” kunnen worden, d.w.z. blijven hangen in een plooi, naad etc.

Let op!
De EN470 norm werd onlangs vervangen door de wereldwijd geldende EN ISO 11611 norm voor laskleding.

EN 471: Hoge zichtbaarheidskleding voor professioneel gebruik
EN 471 normeringDeze norm is van toepassing op waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid. Het fluorescerende materiaal, is toegestaan in de kleuren oranje, geel en rood. De kleur-coördinaten en de luminantiefactor moeten binnen bepaalde grenzen vallen (voor en na belichting). Tevens worden er eisen gesteld aan de diverse kleurechtheden van zowel de fluorescerende kleuren als de contrastkleur.

Afhankelijk van de gebruikte oppervlakten in de kleding worden 3 klassen onderscheiden waarbij klasse 3 de hoogst haalbare klasse is. De bereikte klasse wordt weergegeven met het eerste cijfer.
De kwaliteit van de gebruikte retroreflecterende banden kent twee klassen, waarbij klasse 2 de hoogste prestaties kent. Deze klasse wordt weergegeven met het tweede cijfer.

EN 531: Beschermende kleding tegen blootstelling aan hitte
Deze norm is van toepassing op beschermende kleding voor werknemers die incidenteel worden blootgesteld aan hitte en vuur, uitgezonderd kleding voor brandweer en lassers.

Kleding die aan deze norm voldoet biedt de drager bescherming tegen kleine vlammen, convectieve warmte, stralingswarmte, gesmolten ijzer of gesmolten aluminium.
Binnen de EN 531 zijn een aantal aspecten van belang:

 • Beperkte vlamuitbreiding van het doek (letter A).
 • Convectieve* hitte van het doek (letter B met vijf prestatieniveaus waarbij 5 het hoogste aangeeft)
 • Stralingswarmte (letter C met 4 prestatieniveaus waarbij 4 het hoogste aangeeft).
 • Bestendigheid van het doek tegen gesmolten aluminium (letter D met 3 prestatieniveaus waarbij 3 het hoogste aangeeft).
 • Bestendigheid van het doek tegen gesmolten metaal (letter E met 3 prestatieniveaus waarbij 3 het hoogste aangeeft).

* Dit is warmte-overdracht door vrije stromen van lucht. Lucht wordt verwarmd en getransporteerd.

Deze norm mag NIET gebruikt worden voor interventiekledij van brandweer (EN469) noch voor kledij van lassers (EN470 / EN ISO 11611).

Let op!
De EN531 norm werd onlangs vervangen door de wereldwijd geldende EN ISO 11612 norm.

EN 533: Beschermende kleding - Bescherming tegen hitte en vlammen
En 533 normeringMaterialen en materiaalsamenstellingen voor beperking van vlamverspreiding. De norm specificeert de kwaliteitseisen voor de eigenschappen wat betreft beperking van vlamverspreiding van materialen en materiaalsamenstellingen die worden gebruikt in beschermende kleding. De materialen worden geclassificeerd conform een index voor beperking van vlamverspreiding (Y) voor en na een wasprocedure. X/Y Index vlamverspreiding, index 1,2 of 3 Y Aantal wasbeurten bij een gegeven temperatuur. Als de index 1 is (laagste niveau) dan kan de kleding alleen worden gedragen over kleding met index 2 of 3.

EN 1149: Beschermende kleding ter voorkoming van elektrostatische oplading (explosie en brand)
EN 1149Materialen die aan deze norm voldoen voorkomen het opbouwen van statische lading en daarmee het optreden van spontane ontladingen die in een explosiegevaarlijke omgeving grote risico’s voor de drager tot gevolg hebben. Draag altijd elektrisch geleidend schoeisel of voorzie op andere wijze in aarding en zorg tevens voor voldoende huidcontact. Gebruik deze kleding niet in een met zuurstof verrijkte omgeving zonder toestemming van uw veiligheids-deskundige. Deze norm is niet van toepassing voor bescherming tegen hoogspanning.

EN 1149-1: Beproevingsmethode voor het meten van oppervlakteweerstand
EN 1149-2: Beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)
EN 1149-3: Beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval
EN 1149-5: Materiaalprestatie en ontwerpeisen

EN 13034: Kleding die een beperkte bescherming biedt tegen vloeibare chemicaliën (type 6 kleding)
En 13034Type 6 kleding biedt een beperkte bescherming tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Type 6 kleding moet het boven- en onderlichaam beschermen. In het algemeen is deze kleding gemaakt uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistof-dichte materialen (b.v. voor laboratoriumwerkzaamheden). De kleding geeft bescherming
tegen de meeste (an)organische zuren en basen en is tevens vuil-, olie-, water- en zuurafstotend door een semi-permanente fluorcarbon finish.

EN-IOS 14116: Beschermende kleding met beperkte vlamverspreiding
Deze kleding is gemaakt van vlamvertragende materialen. Dat wil zeggen dat het materiaal (als het in contact komt met vlammen) maar in beperkte mate zal verder branden. Bij verwijdering van de vlam zal het materiaal doven.

IEC 61482: Beschermende kleding tegen de thermische effecten van een elektrische vlamboog
Een electrische vlamboog is als een bliksem die toeslaat in een electrische installatie als gevolg van een storing (bijvoorbeeld een kortsluiting). Een electrische vlamboog kan ernstige brandwonden veroorzaken, blindheid en zelfs de dood.
Deze helse ontlading tussen twee geleidende electrode:

 • Onstaat typisch gedurende een ogenblik (0,5 tot 1sec ; zelden >1s).
 • Ontwikkelt een zeer sterke stralingswarmte (1.000 tot 10.000°C)
 • Creëert fysieke krachten en belangrijke drukgolven
 • Verdampt metaal en projecteert metaalfragmenten
 • Maakt een geluid tot 165 dB.

IEC 61482-2 specifieert de eisen voor de materialen en kledij (behalve de bescherming van het hoofd, de handen en de voeten) die de dragers beschermen tegen de thermische risico’s van een electrische vlamboog. De eisen houden geen rekening met de risico’s van de electrische schok, noch de geluidseffecten, UV straling, metaalfragmenten, giftige stoffen.